Hur du pratar med tjejer


Hur du pratar med tjejer

Här kommer jag med lite generella tips på hur du kan prata med tjejer. Det är viktigt att kunna prata med personen du vill bli någonting mer med, eller ta reda på om du vill något mer. Du måste ju veta mer för att ha ett intresse. Eller om du bara går på utseendet vet inte jag!

Ibland kan det vara svårt att veta vad för frågor man ska ställa. Det är en konst kan jag säga. Det är någonting du kan öva upp. Men det finns några riktlinjer man kan följa. Ett råd jag kan ge är att ställa öppna frågor och inte ”stänga konversationen” med direkta frågor. Ställ en fråga som kräver ett mer intressant svar än ja eller nej. Detta leder till att du kan ställa följdfrågor, och du får även veta mer eftersom svaret kommer direkt från personen och är personligt.

Var inte jobbig dock förvarnar jag dig för. Självklart beror det på tjejen. Men ibland kan det ju vara lite jobbigt att få en massa svåra frågor. Det är ju trots allt ingen tentamen som pågår! Så vidare tips är att ha en god blandning mellan öppna och stängda frågor.

Var försiktig med vad du ställer för fråga. Ställ ingen fråga som inte passar. Ibland kan man förolämpa någon om det blir för politiskt eller så. ”Vilken sex-position” föredrar du, kanske är lite att ta i (i de flesta fall). En fråga som ”Hur har din dag varit”, är ett exempel på en vanlig och bra öppen fråga. Ibland så kanske du märkt att tjejen är lite mer ”exotisk” och behöver lite mer exotiska frågor. Och om du vet att personen är en tekniknörd kanske du ställer en teknik fråga. ”Vad har du för planer för framtiden”, är en annan bra öppningsfråga!

Var observant!

Om du tycker du ställer mycket intressant öppna frågor men får bara svar som… ”hmm…jag vet inte” så kan det betyda att han eller hon är lite trött på att få såna frågor.

Visa att du lyssnar på henne och verkligen är intresserad av hennes svar. Om du bara får ett svar och sen ställer en helt ny fråga känns det lite tråkigt för hon som svarat. Så visa uppskattning för svaret du fått och ställ kanske en följdfråga!

prata med tjejer